Pupuh Raehan

 Pupuh Raehan Karoke


Asmarandana

Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu..........
asmarandana ....... asmarandana ....... asmarandana ......
asmarandana ....... asmarandana .......

           asmarandana .......  
jalma boga rasa asih hiji fitrah ti pangeran
           asmarandana .......
tampi ku geuning na hate ampur syukur kamaha
           asmarandana .......
pinulung kapapada asa asih reujeung asuh
           asmarandana .......
jimat hirup ka hirupan

asmarandana .......  asmarandana .......
jalma boga rasa asih hiji fitrah ti pangeran
                         asmarandana .......
tampi ku geuning na hate ampur syukur kamaha
               asmarandana .......                                asmarandana .......
pinulung kapapada asa asih reujeung asuh  jimat hirup ka hirupan

          hirup dialam sinanglih
hirup dialam sinanglih
aaaaaaaa aaaaa Tipangeran
kersana maha kawasa
 aaaaaaaa
ulah ka jongjonan wae
                
hirup mah mung salawasna

           kecap                     lampah nyata
tekad kecap jeung lampah
      lampah hade nu geus tangtu lampah hade nangtukeun rido pangeran
lampah hade nu geus tangtu

nangtu keun rido pangeran

           kecap                     lampah nyata
tekad kecap jeung lampah
      lampah hade nu geus tangtu lampah hade nangtukeun rido pangeran
lampah hade nu geus tangtu

nangtu keun rido pangeran


Balakbak 


aya warung sisi jalan rame pisan ku nu jajan
ti hot hat nu ngaladangan nu jarajan sukan sukan
nu jarajan sukan sukan .... nu jarajan sukan sukan ....
nu jarajan sukan sukan .... nu jarajan sukan sukan ....


aya warung sisi jalan rame pisan kunu jajan
awewe na luwas lewis geulis pisan
lalaki na lalakina los ka pipir nyoo monyet nyangereng


aya warung sisi jalan rame pisan citameng
awewe na luwas lewis geulis pisan ngagoreng
lalaki na lalakina los ka pipir nyoo monyet nyangereng


       aya warung sisi jalan rame pisan citameng
aya warung sisi jalan rame pisan citameng
              awewe na luwas lewis geulis pisan ngagoreng
awewe na luwas lewis geulis pisan ngagoreng
             lalaki na lalakina los ka pipir nyoo monyet nyangereng
lalaki na lalakina los ka pipir nyoo monyet nyangereng ...nyangereng

uuuuuu....... uuuuuu....... uuuuuu.......

aya warung sisi jalan rame pisan
awewe na luwas lewis geulis pisan
lalaki na lalakina los ka pipir nyoo monyet nyangereng

aya warung sisi jalan rame pisan citameng
awewe na luwas lewis geulis pisan ngagoreng
lalaki na lalakina los ka pipir nyoo monyet nyangereng

       aya warung sisi jalan rame pisan citameng
aya warung sisi jalan rame pisan citameng
              awewe na luwas lewis geulis pisan ngagoreng
awewe na luwas lewis geulis pisan ngagoreng
             lalaki na lalakina los ka pipir nyoo monyet nyangereng
lalaki na lalakina los ka pipir nyoo monyet nyangereng ...nyangereng


Magatru 

Huuuuuh Huuuuh Huuuuuh Huuuuh magatru 2x

Hayu batur urang tatarucingan
Urang ngasah akal jeung pikiran
                                Eujeung pinter
Urang kudu cerdas eujeung pinter
          Ulah dibobodo ku anak deungeun
Ulah dibobodo ku anak deungeun
                                     Mun jadi jalma nu bodo
Mun jadi jalma nu bodo
Rugi kacida pisan
Rugi kacida pisan


Hiji tokoh dongeng tangkuban parahu
Ngudag-ngudag Dayang Sumbi
Teu yakin eta teh indung
Dibejaan keuekeuh julig
Dasar anak kubedegong

Hiji tokoh dongeng tangkuban parahu
Ngudag-ngudag Dayang Sumbi
Teu yakin eta teh indung
Dibejaan keuekeuh julig
Dasar anak kubedegong


             Cing naon   cing naon dilingkung ku gunung
Kota naon dilingkung ku gunung-gunung
                      Kota kembang nu kawarti dideugdeug
Kota kembang nu kawarti
         Pada ngajugjug Pada ngajugjug dararatang
Dideugdeug pada ngajugjug
           Daratang daratang neangan pangarti
Daratang neangan pangarti
 Cing teguh Cing teguh kota naon
Coba teguh kota naon

             Cing naon   cing naon dilingkung ku gunung
Kota naon dilingkung ku gunung-gunung
                      Kota kembang nu kawarti dideugdeug
Kota kembang nu kawarti
         Pada ngajugjug Pada ngajugjug dararatang
Dideugdeug pada ngajugjug
           Daratang daratang neangan pangarti
Daratang neangan pangarti
 Cing teguh Cing teguh kota naon
Coba teguh kota naonMaskumambang


hey manusa mana kaniyaya teuing
teu aya ras - rasan
kaula make disumpit
naha naon dosa kula

taya pisan ras - rasan...2x

hey manusa mana kaniyaya teuing
teu aya ras - rasan
kaula make disumpit
naha naon dosa kula

taya pisan ras - rasan...2x

naha jalma osok nyiksa
sok nyiksa mahluk gusti
kalebet sato hewan
tara ngaliksik na diri
                                                           Gusti
naha jalma osok nyiksa mahluk gusti
      kalebet sato hewan nyaliksik diri
kalebet ka hewan

tara nyaliksik kadiri
            nyarasan ngeja badan
nyarasan ngeja badan
                                                         suci
kabeh mahluk ciptaan nu maha suci
kalebet hewan sasatoan rasa kanyeri
kalebet sasatoan
pangpang na rasa kanyeri
               urang ngaji rasa
hayu urang ngaji rasa

naha jalma osok nyiksa
sok nyiksa mahluk gusti
kalebet sato hewan
tara ngaliksik na diri
                                                           Gusti
naha jalma osok nyiksa mahluk gusti
      kalebet sato rajeg hewan nyaliksik diri
kalebet ka hewan

tara nyaliksik kadiri
            nyarasan ngeja badan
nyarasan ngeja badan
                                                         suci
kabeh mahluk ciptaan nu maha suci
kalebet hewan sasatoan rasa kanyeri
kalebet sasatoan
pangpang na rasa kanyeri
               urang ngaji rasa
hayu urang ngaji rasa

Pangkur minus one

Laguna pupuh pangkur
Yasa karuhun sunda
Jembar tepi ayeuna
Hayu urang rariksa 2x

Raja anu wijaksana
Saban waktu teu weleh ngariksa nagri
Nyaah karahayatna
Sepi pamrih teu hayang dipuji batur
Watek pamingpin utama
Dipuhit pa ngeusi nagri 2x

………….. ngalalana
Seja nyaba ngalalana
………………………………milangan kori
Ngitung lembur ngajajah milangan kori
……………………………..nu dijugjug
Henteu puguh nu dijugjug
……………………………………………..semu rarusuh
Balik paman sadaya, nu timana tiluan semu rarusuh
Lurah begal ngawalonan aing ngaran Jaya Pati
Lurah begal ngawalonan aing ngaran Jaya Pati

Uuuuuuuuuuuuuuu.............

Raja anu wijaksana
Saban waktu teu weleh ngariksa nagri
Nyaah karahayatna
Sepi pamrih teu hayang dipuji batur
Watek pamingpin utama
Dipuhit pa ngeusi nagri 2x

……………. ngalalana
Seja nyaba ngalalana
………………………………. milangan kori
Ngitung lembur ngajajah milangan kori
……………………………….nu dijugjug
Henteu puguh nu dijugjug
……………………………………………… semu rarusuh

Balik paman sadaya, nu timana tiluan semu rarusuh
Lurah begal ngawalonan aing ngaran Jaya Pati
Lurah begal ngawalonan aing ngaran Jaya PatiWirangrong minus one

Barudak mangka ngalarti
Ulah rek kadalon-dalon
Barudak mangka ngalarti
mangka getol mangka tigin
Barudak mangka ngalarti
Ulah rek kadalon-dalon
Enggon-enggon nungtut elmu
Mangka getol mangka tigin
Pibeukeuleun sarerea
Modal bakti ka nagara
Barudak mangka ngalarti
Ulah rek kadalon-dalon
Barudak mangka ngalarti
mangka getol mangka tigin
Barudak mangka ngalarti
Ulah rek kadalon-dalon
Enggon-enggon nungtut elmu
Mangka getol mangka tigin
Pibeukeuleun sarerea
Modal bakti ka nagara
…………………….ngarti tur surti 
Lamun jalma ngarti surti
……..Ulah sombong.... sombong
jauh tina sifat sombong
…………………….. wauh kana diri 
jejerna elmu panemu
…… tangtu wauh kana diri..... hade ahlak
tangtu wauh kana diri
………….aaaaaa…..nyungsi darajat
hade ahlak ka sasama
………….nyungsi darajat utama
nyungsi darajat utama
…………………….ngarti tur surti 
Lamun jalma ngarti surti…………Ulah sombong.... sombong
jauh tina sifat sombong
……………………….wauh kana diri 
jejerna elmu panemu
….. tangtu wauh kana diri..... hade ahlak
tangtu wauh kana diri
…………aaaaaa……nyungsi darajat
hade ahlak ka sasama
…………nyungsi darajat utama
nyungsi darajat utamaDownload Mp3 Pupuh Raehan Karoke

Maskumambang Minus One.mp3

Sinom Minus One.Mp3

Pangkur Minus One.Mp3

Magatru Minus One.Mp3

Priangan Minus One.Mp3

Mijil Minus One.Mp3

Asmarandana Minus One.Mp3

Wirangrong Minus One.Mp3